ZooILÒGIC és no ser transparent en una empresa pública