ZooILÒGIC és gastar-se 6 milions en una passarel.la