ZooILÒGIC és inflar les despeses amb l’objectiu d’ externalitzar la gestió